خصوصیات کفپوش پی وی سی <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://decoroffice.net/catproduct/%DA%A9%D9%81%D9%BE%D9%88%D8%B4-PVC" title="کفپوش پی وی سی" style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";">کفپوش پی وی سی</span></a><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";"> <span lang="FA">نسبت به پارکت لمینت دارای انعطاف پذیری بالایی می باشد و می توان از آن برای بسیاری از فضا ها استفاده نمود.  علت انعطاف پذیر بودن </span></span><a href="http://decoroffice.net/catproduct/%DA%A9%D9%81%D9%BE%D9%88%D8%B4-PVC" title="کفپوش پی وی سی" style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";">کفپوش پی وی سی</span></a><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";"> <span lang="FA">پلاستیکی بودن آن می باشد و به همین دلیل هم می باشد که در برابر آب نیز مقاومت بالایی دارد. </span></span><a href="http://decoroffice.net/catproduct/%DA%A9%D9%81%D9%BE%D9%88%D8%B4-PVC" title="کفپوش پی وی سی" style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";">کفپوش پی وی سی</span></a><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";"> <span lang="FA">دارای ضخامت های 2 میلی متری و 3 میلی متری می باشد که بر اساس نیاز یکی از آن ها را انتخاب می کنند و به کف زمین می چسبانند. کفپوش پی وی سی در صورتی که آسیب ببیند می توان آن قسمت را ترمیم و یا تعوض نمود</span></span></p>

کفپوش پی وی سی <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";">یک نوع کفپوش که برای منزل و اداره ها قابل استفاده می باشد </span><a href="http://decoroffice.net/catproduct/%DA%A9%D9%81%D9%BE%D9%88%D8%B4-PVC" title="کفپوش پی وی سی" style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";">کفپوش پی وی سی</span></a><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";"> می باشد. کفپوش پی وی سی قابلیت شستشو داشته و این یکی از مهمترین نکات استفاده از </span><a href="http://decoroffice.net/catproduct/%DA%A9%D9%81%D9%BE%D9%88%D8%B4-PVC" title="کفپوش پی وی سی" style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";">کفپوش پی وی سی</span></a><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";"> <span lang="FA">می باشد چون برای مکان هایی که احتیاج به شستشوی زیاد برای آن هست استفاده از نوع کفپوش بسیار  مناسب می باشد.  البته استفاده از </span></span><a href="http://decoroffice.net/catproduct/%DA%A9%D9%81%D9%BE%D9%88%D8%B4-PVC" title="کفپوش پی وی سی" style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";">کفپوش پی وی سی</span></a><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";"> <span lang="FA">در منزل بیشتر برای آشپزخانه که زیاد آب بر روی آن می ریزد استفاده می شود. یکی دیگر از نقاط مثبت این کفپوش این است که بلافاصله بعد از نصب می توان وسایل را بر روی آن قرار داد.</span></span></p>